Övergripande mål till 2050

Projekt ÖM

Våra övergripande mål visar Luleå kommuns långsiktiga uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2050. Målen beslutades av kommunfullmäktige 2019-04-23.

Uppfyllelse av målen ska följas med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande
mål. Syftet med indikatorerna är att visa om vi har framgång eller inte.
När indikatorerna analyseras ska eventuella skillnader för ålder, kön, grupp och geografiskt område granskas. Indikatorerna uppdateras när data finns, minst fyra gånger per år.
Uppföljningen med den sammanfattande bedömningen sker i oktober varje år för att ge besked om vi satsar rätt, gör på rätt sätt och ta reda på om det finns ett bättre sätt. Uppföljningsrapporten blir ett underlag till prioritering i styrning och verksamhetsplanering.

Övergripande mål till 2050

Jämlik

Övergripande mål till 2050ÖM.1

Luleås invånare har en god och jämlik hälsa.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050Osäkert om målet kan nås till 2050
Trend:  5 av 9 indikatorer har en positiv trend

Delaktig

Övergripande mål till 2050ÖM.2

Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling

Når vi målet? : Målet kan inte nås till 2050Målet kan inte nås till 2050
Trend:  3 av 6 indikatorer har en positiv trend

Aktiv

Övergripande mål till 2050ÖM.3

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050Osäkert om målet kan nås till 2050
Trend:  2 av 9 indikatorer har en positiv trend

Natur

Övergripande mål till 2050ÖM.4

Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050Osäkert om målet kan nås till 2050
Trend:  3 av 6 indikatorer har en positiv trend

Klimat

Övergripande mål till 2050ÖM.5

Luleå har ingen påverkan på klimatet

Når vi målet? : Målet kan inte nås till 2050Målet kan inte nås till 2050
Trend:  1 av 6 indikatorer har en positiv trend

Grannskap

Övergripande mål till 2050ÖM.6

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050Osäkert om målet kan nås till 2050
Trend:  5 av 12 indikatorer har en positiv trend

Vardag

Övergripande mål till 2050ÖM.7

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050Osäkert om målet kan nås till 2050
Trend:  7 av 11 indikatorer har en positiv trend

Innovation

Övergripande mål till 2050ÖM.8

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

Når vi målet? : Målet kan nås till 2050Målet kan nås till 2050
Trend:  4 av 9 indikatorer har en positiv trend

Arbete

Övergripande mål till 2050ÖM.9

Luleås invånare har arbete

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050Osäkert om målet kan nås till 2050
Trend:  7 av 9 indikatorer har en positiv trend

Relaterade sidor

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma