Vision Luleå 2050

Luleå kommun har en långsiktig vision för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. För att kunna följa utvecklingen redovisas här ett antal indikatorer som är utvalda för att visa om vi är på väg att nå programmens övergripande mål.

"Luleå 2050. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt." Så lyder Vision Luleå 2050 som handlar om att skapa ett attraktivt och hållbart Luleå.

I maj 2013 antog kommunfullmäktige sex program med övergripande mål som visar vad kommunen ska arbeta med fram till 2020, första etappen mot Vision Luleå 2050. För att kunna följa utvecklingen mot programmens övergripande mål redovisas här ett antal indikatorer kopplade till var och ett av programmen.

Program till Vision Luleå 2050

Program A - Alla jämlika

Program 2050.A Övergripande mål: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Trend: 6 av 12 indikatorer har en positiv trend6 av 12 indikatorer har en positiv trend6 av 12 indikatorer har en positiv trend

Program B - Rum för möten

Program 2050.B Övergripande mål: Alla ska ha möjlighet till ett meningsfullt och socialt aktivt liv.
Trend: 3 av 10 indikatorer har en positiv trend3 av 10 indikatorer har en positiv trend3 av 10 indikatorer har en positiv trend3 av 10 indikatorer har en positiv trend

Program C - Kuststaden Luleå

Program 2050.C Övergripande mål: Att öka attraktionskraften för Kuststaden Luleå.
Trend: 4 av 13 indikatorer har en positiv trend4 av 13 indikatorer har en positiv trend4 av 13 indikatorer har en positiv trend

Program D - Plats för mer - Luleå stads- och landsbygd

Program 2050.D Övergripande mål: Långsiktigt ge plats för oss människor och vårt samhälle men också ge plats för andra värden som behöver finnas även för sin egen skull. Plats för mer, helt enkelt.
Trend: 6 av 13 indikatorer har en positiv trend6 av 13 indikatorer har en positiv trend6 av 13 indikatorer har en positiv trend

Program E - Ledande nordlig region

Program 2050.E Övergripande mål: Att skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad.
Trend: 3 av 8 indikatorer har en positiv trend3 av 8 indikatorer har en positiv trend3 av 8 indikatorer har en positiv trend

Program F - Resor och transporter

Program 2050.F Övergripande mål: Att resor och transporter inom Luleå i högre grad än idag ska vara miljövänliga, effektiva och säkra.
Trend: 6 av 9 indikatorer har en positiv trend6 av 9 indikatorer har en positiv trend
Uppföljning 2050

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma