Aktiv

Övergripande mål till 2050 ÖM.3

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

Målet syftar till att nå ett aktivt föreningsliv, att ge upplevelser, att öka möjligheterna att utöva och delta.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Indikatorerna visar på ett bra utbud som inte verkar nå ut till alla grupper.

Indikatorer

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

IndikatorÖM.3.1

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Unga som ofta är fysiskt aktiva

IndikatorÖM.3.2

Andel som rör på sig minst en timme så de blir andfådda, tre gånger eller mer per vecka, åk 7

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Vuxna som deltar i få aktiviteter

IndikatorÖM.3.3

Andel vuxna (16-84 år) som under det senaste året deltagit i en eller ingen aktivitet (4-årsmedelvärden)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 16 %2018

Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

IndikatorÖM.3.4

Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Senaste värdet: 63 %2018

Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

IndikatorÖM.3.5

Betygsindex på kommunens motions- och idrottsanläggningar

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 67 2018

Invånare med fetma

IndikatorÖM.3.6

Andel invånare 16-84 år med ett BMI högre än 30

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2010
Senaste värdet: 16 %2018

Lån från kommunala bibliotek

IndikatorÖM.3.7

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 6 st./inv.2018

Vuxnas syn på kulturutbud

IndikatorÖM.3.8

Betygsindex för utbud av kulturutbud

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 71 2018

Elever som deltar i kulturskola

IndikatorÖM.3.9

Andel elever (7-15 år) som deltar i kulturskola

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 26 %2017

Relaterade globala mål