Aktiv

Övergripande mål till 2050 ÖM.3

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

Målet syftar till att nå ett aktivt föreningsliv, att ge upplevelser, att öka möjligheterna att utöva och delta.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Enbart en indikator visar en positiv trend. För två av indikatorerna med en negativ utveckling är trenden stark.

Indikatorer

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

IndikatorÖM.3.1

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Unga som ofta är fysiskt aktiva

IndikatorÖM.3.2

Andel i årskurs 7 som rör på sig minst en timme så de blir andfådda, tre gånger eller mer per vecka

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Vuxna som deltar i få aktiviteter

IndikatorÖM.3.3

Andel 16-84 år som under det senaste året deltagit i en eller ingen aktivitet

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 16 %2018

Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

IndikatorÖM.3.4

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Senaste värdet: 64,0 %2020

Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

IndikatorÖM.3.5

Betygsindex på kommunens motions- och idrottsanläggningar

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 65 2020

Invånare med fetma

IndikatorÖM.3.6

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 16 %2020

Lån från kommunala bibliotek

IndikatorÖM.3.7

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 5 st./inv.2020

Vuxnas syn på kulturutbud

IndikatorÖM.3.8

Betygsindex för utbud av kulturutbud

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 69 2020

Elever som deltar i kulturskola

IndikatorÖM.3.9

Elevplatser i musik- och kulturskola i förhållande till antalet invånare 7-15 år

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 18 %2018

Relaterade globala mål