Elever som deltar i kulturskola

Indikator ÖM.3.9

Indikatorn avser endast Valbara kontinuerliga ämneskurser inom olika konstnärliga och estetiska områden vilket är den traditionella verksamhet som alla kultur- och musikskolor bedriver. Kulturskolan i Luleå bedriver även omfattande verksamhet exempelvis kultur i skolan, öppna verksamheter, kortare valbara kurser, scenkonst, prova på och lärande om hållbar utveckling.

Andel elever (7-15 år) som deltar i kulturskola

Datakälla: Kolada (Kulturskolerådet, SCB)

Kommentar

Antalet barn och elever (7-15 år) per år, som har tillgång till valbara ämneskurser via kulturskolan har varit ganska konstant men antalet invånare i åldrarna har varierat något vilket påverkar siffrorna. 2018 ser vi effekter av ny organisation och sammangåendet med miljöskolan som resulterade i minskat antal tjänster inom estetiska ämnen. Vi har också gjort satsningar för att nå nya målgrupper genom öppen verksamhet samt ökat resurserna i projekt för alla skolformer som inte blir synlig i denna indikator.