Elever som deltar i kulturskola

Indikator ÖM.3.9

Indikatorn avser Valbara kontinuerliga ämneskurser inom olika konstnärliga och estetiska områden vilket är den traditionella verksamhet som alla kultur- och musikskolor bedriver. En elev kan använda flera platser.

Elevplatser i musik- och kulturskola i förhållande till antalet invånare 7-15 år

Datakälla: Kolada (Kulturskolerådet, SCB)

Kommentar

Kulturskolan i Luleå erbjuder förutom de valbara ämneskurserna även kultur i skolan, öppna verksamheter, kortare valbara kurser, scenkonst, prova på och lärande om hållbar utveckling.
Antalet elevplatser har varit ganska konstant men antalet elever har varierat vilket påverkar indikatorn.
2018 visar effekterna av ny organisation som medförde färre tjänster inom estetiska ämnen vilket minskade antalet elevplatser.
Luleå kommun har gjort satsningar för att nå nya målgrupper genom öppen verksamhet samt ökat resurserna för alla skolformer vilket inte är synligt i denna indikator.