Elever som deltar i kulturskola

Indikator ÖM.3.9

Indikatorn avser endast Valbara kontinuerliga ämneskurser inom olika konstnärliga och estetiska områden vilket är den traditionella verksamhet som alla kultur- och musikskolor bedriver. Kulturskolan i Luleå bedriver även omfattande verksamhet exempelvis kultur i skolan, öppna verksamheter, kortare valbara kurser, scenkonst, prova på och lärande om hållbar utveckling.

Andel elever (7-15 år) som deltar i kulturskola

Datakälla: Kolada (Kulturskolerådet, SCB)

Kommentar

I genomsnitt får 1 950 barn och elever (7-15 år) per år tillgång till valbara kontinuerliga ämneskurser via Kulturskolan. Antalet har varit ganska konstant men totala antalet barn i den åldern i kommunen har varierat vilket gör att andelen minskat under 2015 men nu ökar igen.