Lån från kommunala bibliotek

Indikator ÖM.3.7

Indikatorn redovisar totalt antal lån i kommunen (inkl all media och barnlitteratur). Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte).

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Datakälla: Kolada (Kungliga biblioteket, SCB)

Kommentar

Antal lån per invånare minskar sedan länge. Trots två bränder på två av kommunens bibliotek ligger utlåningen kvar på ungefär samma nivå som året innan. Vilket innebär att lånen på övriga bibliotek har ökat. Lån av fysiska böcker går ner något, medan lån av e-böcker går upp något. Detta följer trenden som gäller i hela riket.

Luleå har fler lån per invånare än riket (5,5 lån/invånare) och ligger på samma nivå som regionen (5,7 lån/invånare).

Ansvarig organisation