Unga som ofta är fysiskt aktiva

Indikator ÖM.3.2

Indikatorn visar andelen per läsår. Läsår 2018/2019 motsvarar 2019 i diagrammet.

Andel som rör på sig minst en timme så de blir andfådda, tre gånger eller mer per vecka, åk 7

Datakälla: Elevhälsoenkät, årliga hälsosamtal

Kommentar

Indikatorn visar att andelen flickor och pojkar som genom fysisk ansträngning blir andfådda, minst en timme vid minst tre tillfällen under en vecka, har minskat mellan läsåren 2016/17 och 2018/19. Bland flickorna i årskurs 7 är minskningen 8 procent. För elever i högstadiet sker nu en ökning av timplanen gällande idrott och hälsa, vilket bör visa på fler tillfällen med fysisk ansträngning.

Relaterade nationella och regionala mål