Vuxnas syn på kulturutbud

Indikator ÖM.3.8

Flervalsfråga med alternativ som bibliotek, utställning, konst, teater, konserter.

Betygsindex för utbud av kulturutbud

Datakälla: Kolada (SCB medborgarundersökning)

Kommentar

Luleåborna är nöjda med sitt kulturutbud. Det gäller både kvinnor och män. Luleå kommun har haft en hög placering i SCB:s medborgarundersökning sedan 2007 vilket var det år då Kulturens hus invigdes. I 2018 års undersökning placerar sig Luleå kommun på delad sjätteplats bland landets 290 kommuner när man frågade hur nöjda medborgarna är med kulturutbudet.

Ansvarig organisation