Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

Indikator ÖM.3.5

Medborgarnas bedömning av kommunens motions- och idrottsanläggningar skala 0-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?"

Betygsindex på kommunens motions- och idrottsanläggningar

Kön Senaste värdet Datum

Kvinna

 66

2019

0

Totalt

 65

2019

1

Män

 64

2019

2

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)

Kommentar

Trenden är stabil snarare än negativ. Marginell skillnad i Luleåbornas upplevelse av idrotts- och motionsanläggningar sedan mätningen startade. Luleå kommun erbjuder ett brett utbud av anläggningar och har valt att satsat mycket på fritidsområdet. Vårt klimat innebär att det finns mycket att göra alla säsonger på året. Jämfört med rikets 290 kommuner placerar Luleåborna kommunen bland toppen vad gäller nöjdhet.

Kommunen jobbar ständigt med att förbättra anläggningarna. En framgångsfaktor är samverkan med civilsamhället, med de föreningar som bedriver verksamheter i våra anläggningar.

Ansvarig organisation