Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

Indikator ÖM.3.5

Medborgarnas bedömning av kommunens motions- och idrottsanläggningar skala 0-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?"

Betygsindex på kommunens motions- och idrottsanläggningar

Mätområde Datum Värde

Totalt

2010

68

0

Totalt

2011

67

1

Totalt

2012

70

2

Totalt

2013

70

3

Totalt

2014

71

4

Totalt

2015

68

5

Totalt

2016

65

6

Totalt

2017

69

7

Totalt

2018

67

8

Totalt

2019

65

9

Kvinna

2010

66

10

Kvinna

2011

65

11

Kvinna

2012

71

12

Kvinna

2013

71

13

Kvinna

2014

73

14

Kvinna

2015

67

15

Kvinna

2016

68

16

Kvinna

2017

68

17

Kvinna

2018

69

18

Kvinna

2019

66

19

Män

2010

70

20

Män

2011

69

21

Män

2012

68

22

Män

2013

68

23

Män

2014

70

24

Män

2015

69

25

Män

2016

63

26

Män

2017

69

27

Män

2018

66

28

Män

2019

64

29

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)

Kommentar

Trenden är stabil snarare än negativ. Marginell skillnad i Luleåbornas upplevelse av idrotts- och motionsanläggningar sedan mätningen startade. Luleå kommun erbjuder ett brett utbud av anläggningar och har valt att satsat mycket på fritidsområdet. Vårt klimat innebär att det finns mycket att göra alla säsonger på året. Jämfört med rikets 290 kommuner placerar Luleåborna kommunen bland toppen vad gäller nöjdhet.

Kommunen jobbar ständigt med att förbättra anläggningarna. En framgångsfaktor är samverkan med civilsamhället, med de föreningar som bedriver verksamheter i våra anläggningar.

Ansvarig organisation