Unga arbetslösa

Indikatorn visar andelen öppet arbetslösa i åldrarna 18-24 år för augusti varje år.

Andelen arbetslösa i åldrarna 18-24 år
Datakälla: Arbetsförmedlingen

Kommentar

Andelen arbetslösa har senaste året ökat något efter en längre positiv utveckling. Målgruppen består av 43% kvinnor och 57% män. 2014 var det 37% kvinnor och 63% män i målgruppen.
Andel långtidsarbetslösa (mer än 6 mån) bland unga ökar.
Indikator 2050.A.8
Ansvarig organisation