Unga arbetslösa - Miljöbarometern

Unga arbetslösa

Indikatorn visar andelen öppet arbetslösa i åldrarna 18-24 år för augusti varje år.

Andelen arbetslösa i åldrarna 18-24 år
Datakälla: Arbetsförmedlingen

Kommentar

Andelen arbetslösa har minskat i målgruppen som består av 40% kvinnor och 60% män. 2014 var det 37% kvinnor och 63% män i målgruppen. Andel långtidsarbetslösa (mer än 6 mån) bland unga ökar och är nu 33%. I gruppen 20-24 år som är arbetssökande saknar 54% en examen från gymnasiet.
Indikator 2050.A.8
Ansvarig organisation