Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Indikatorn redovisar barn mellan 0-17 år (omfattar inte personer som inte har fått uppehållstillstånd).

Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Datakälla: SCB

Kommentar

Positiv utveckling och en minskning av andelen barn i ekonomiskt utsatta familje. Antalet barn i ekonomiskt utsatta familjer har minskat mellan 2011 och 2015 från 941 till 716 barn. Minskningen har skett i samtliga stadsdelar. Andelen varierar dock i olika stadsdelar från 0,7% till 12,7%.
Indikator 2050.A.10
Ansvarig organisation