Deltagande i valet till kommunen

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige
Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen som röstar i kommunalvalet har ökat. Det var en jämn könsfördelning bland de som röstade i kommunalvalet. Valdeltagandet varierar i olika stadsdelar, från Hammaren med 92% till Södra Örnäset med 73%.
Indikator 2050.A.5
Ansvarig organisation