Deltagande i valet till kommunen - Miljöbarometern

Deltagande i valet till kommunen

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige
Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen som röstar i kommunalvalet har ökat mer än andelen som röstar i riksdagsvalet mellan 2010 och 2014. Det var en jämn könsfördelning bland de som röstade i kommunalvalet. Valdeltagandet varierar i olika stadsdelar, från Hammaren med 91% till Tuna med 71%.
Indikator 2050.A.5
Ansvarig organisation