Elever som går ut gymnasieskolan på 4 år

Indikatorn visar andelen elever som fått gymnasieexamen inom 4 år från startåret, oavsett huvudman. Indikatorn kallas för genomströmning.

Andelen elever som slutfört gymnasieskolan inom 4 år
Datakälla: Skolverket (Siris)

Kommentar

Genomströmningen på nationella program är generellt högre än på yrkesprogram. I jämförelse med riket så har Luleås skolor en något bättre genomströmning. Vid Luleå gymnasieskola är genomströmningen ett prioriterat utvecklingsområde där man bland annat fokuserar på elevernas närvaro.
Indikator 2050.A.3