Mer jämställt uttag av föräldrapenning

Jämnare fördelning mellan föräldrarna i uttaget av dagar med föräldrapenning. Indikatorn visar nettodagar av föräldrapenning.

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män
Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

Kvinnorna dominerar fortfarande med sitt uttag, 61% av dagarna med föräldrapenning. Andelen dagar som tas ut av män har ökat.
Indikator 2050.A.6
Ansvarig organisation