Mer jämställt uttag av föräldrapenning - Miljöbarometern

Mer jämställt uttag av föräldrapenning

Jämnare fördelning mellan föräldrarna i uttaget av dagar med föräldrapenning. Indikatorn visar nettodagar av föräldrapenning.

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män
Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

Kvinnorna dominerar fortfarande med sitt uttag, 69% av dagarna med föräldrapenning. Andelen dagar som tas ut av män har ökat något sedan 2012. Om vi jämför oss med riket är vi något bättre, under samma tid har riket gått från 24% till 27% 2016 .
Indikator 2050.A.6
Ansvarig organisation