Trygga i sitt bostadsområde

Indikatorn är ett index, dvs en sammanräkning av flera frågor. Ju lägre index desto bättre.

Trygghetsindex
Datakälla: Trygghetsundersökning

Kommentar

Luleå har en positiv utveckling och 2016 har vi ett av de bästa värdena som uppmätts i landet. Samtliga stadsdelar har en positiv utveckling förutom Bergnäset. Män svarar i större utsträckning än kvinnor att de är trygga. Åldersgruppen 20-49 år upplever sig mer otrygga än andra. De som bor i hyresrätt upplever sig mer otrygga än de som bor i bostadsrätt eller villa.
Indikator 2050.A.4
Ansvarig organisation