Ungdomar i årskurs 9 som inte använder alkohol

De som uppger att de inte druckit alkohol.

Andelen i årskurs 9 som är alkoholfria
Färgruta Alkohol, tjejer
Färgruta Alkohol, killar
Datakälla: Lokal drogvaneundersökning

Kommentar

Andelen som inte användningen av alkohol har på lång sikt en positiv utveckling. Flickor har en tydlig minskning men jämnåriga pojkar har en mer oförändrad utveckling, samt en ökning vid senaste mätningen.
Andelen som inte röker och inte snusar har också en positiv utveckling. Tjejerna röker i större utsträckning jämfört med killarna, som snusar mer.
Indikator 2050.A.1
Ansvarig organisation