Ungdomar i årskurs 9 som inte använder alkohol

De som uppger att de inte druckit alkohol.

Andelen i årskurs 9 som är alkoholfria
Färgruta Alkohol, tjejer
Färgruta Alkohol, killar
Datakälla: Lokal drogvaneundersökning

Kommentar

Användningen av alkohol är på kort sikt oförändrad men har på lång sikt en positiv utveckling. Flickor i skolåldern dricker mer än jämnåriga pojkar. Andelen som inte röker och inte snusar har också en positiv utveckling. Tjejerna röker i större utsträckning jämfört med killarna, som snusar mer. Andelen som aldrig provat narkotika ligger på 95% för tjejer och 92% för killar.
Indikator 2050.A.1
Ansvarig organisation