Indikatorer per ansvarig verksamhet

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer för varje program. Nedan redovisas dessa indikatorer uppdelade utifrån verksamhet som lämnar fakta och analyserar talet.

Välj verksamhet

Arbetsmarknadsförvaltningen

Delområde 2050.1.1

Fritidsförvaltningen

Delområde 2050.1.3

Kommunikationskontoret

Delområde 2050.1.4

Socialförvaltningen

Delområde 2050.1.7

Stadsbyggnadsförvaltningen

Delområde 2050.1.8
Program 2050.1