Arbetsmarknadsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för.

Indikatorer

Unga arbetslösa

Indikator2050.1.1.1

Andelen arbetslösa i åldrarna 18-24 år

Trend: Trenden är negativ
Delområde 2050.1.1