Barn- och utbildningsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för.

Indikatorer

Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator 2050.1.2.2 Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolan
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Elever som går ut gymnasieskolan på 4 år

Indikator 2050.1.2.3 Andelen elever som slutfört gymnasieskolan inom 4 år
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Unga som ofta är fysiskt aktiva

Indikator 2050.1.2.4 Andel elever i årskurs 4 och 7 som idrottar minst tre gånger per vecka
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Elever på teknik- och naturvetenskapliga programmet

Indikator 2050.1.2.5 Antal gymnasielever i teknik- och naturvetenskapliga programmet
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Elever som läser flera språk på gymnasiet

Indikator 2050.1.2.6 Gymnasieelever som studerar minst ett språk förutom svenska och engelska fördelat på kön
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad
Delområde 2050.1.2