Elever som går ut gymnasieskolan på 4 år

Indikatorn visar andelen elever som fått gymnasieexamen inom 4 år från startåret (genomströmning) oavsett huvudman.

Andelen elever som slutfört gymnasieskolan inom 4 år
Datakälla: Skolverket (Siris)

Kommentar

Genomströmningen på nationella program är generellt högre än på yrkesprogram. I jämförelse med riket så har Luleås skolor en något bättre genomströmning.
Genomströmningen på högskoleförberedande program är generellt högre än på yrkesprogrammen. I jämförelse med riket så har Luleås skolor en något bättre genomströmning.
Indikator 2050.1.2.3