Fritidsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Fritidsförvaltningen ansvarar för.

Indikatorer

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikator 2050.1.3.1 Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Stora evenemang

Indikator 2050.1.3.2 Antal större evenemang

Barn och unga som deltar i idrottsföreningars aktiviteter

Indikator 2050.1.3.3 Deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldrarna 7-25 år
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleå som Årets friluftskommun

Indikator 2050.1.3.4 Placering i utmärkelsen Årets friluftskommun
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Föreningslivet i Luleå

Indikator 2050.1.3.5 Antal föreningar som fått bidrag från fritidsnämnden
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Turismutveckling

Indikator 2050.1.3.6 Omsättning turism
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Bäddar i turistanläggningar

Indikator 2050.1.3.7 Antal bäddar i turistanläggningar längs kusten och på öar
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Skärgårdstrafik

Indikator 2050.1.3.8 Antal resor med turbåtstrafiken
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Båtplatser i småbåtshamnar

Indikator 2050.1.3.9 Antal småbåtshamnsplatser
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Delområde 2050.1.3