Kommunikationskontoret

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Kommunikationskontoret ansvarar för.

Indikatorer

Luleåbornas syn på möjligheterna att påverka

Indikator 2050.1.4.1 Betygsindex för påverkan
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Luleåbornas syn på utbudet av fritidsmöjligheter

Indikator 2050.1.4.2 Betygsindex för utbud av evenemang, naturområden och fritidsmöjligheter
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Luleåbornas syn på kommersiellt utbud

Indikator 2050.1.4.3 Betygsindex för kommersiellt utbud av affärer, service, caféer, restuaranger
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Luleåbor som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikator 2050.1.4.4 Rekommenderar andra att flytta till Luleå
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Luleåbornas syn på boende och bebyggelse

Indikator 2050.1.4.5 Betygsindex för bostäder
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Luleåbornas syn på vägar, förbindelser och kollektivtrafik

Indikator 2050.1.4.6 Betygsindex för kommunikationer
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad
Delområde 2050.1.4