Kvalitet och samhällsutveckling

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Kvalitet och samhällsutveckling ansvarar för.

Indikatorer

Trygga i sitt bostadsområde

Indikator 2050.1.6.1 Trygghetsindex
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Deltagande i valet till kommunen

Indikator 2050.1.6.2 Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Mer jämställt uttag av föräldrapenning

Indikator 2050.1.6.3 Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Ungdomar som tycker att de kan framföra sina åsikter

Indikator 2050.1.6.4 Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikator 2050.1.6.5 Andel som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Indikator 2050.1.6.6 Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbor som deltar i många aktiviteter

Indikator 2050.1.6.7 Andel 16-84 år som under de senaste 12 månaderna har deltagit i fem eller fler olika aktiviteter

Luleåbor som är fysiskt aktiva varje dag

Indikator 2050.1.6.8 Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min per dag
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Bofasta i skärgården

Indikator 2050.1.6.9 Antal bofasta i skärgården
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Arbetstillfällen i centrum

Indikator 2050.1.6.10 Arbetstillfällen i centrum
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Resor till centrum med bil, buss eller cykel

Indikator 2050.1.6.11 Antal resor till centrum som sker med bil, buss eller cykel
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Våldsbrott i centrum

Indikator 2050.1.6.12 Antal anmälda våldsbrott i Luleå centrum
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Naturreservat i skärgården

Indikator 2050.1.6.13 Andel av markytan på öarna som är skyddad
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Befolkning i Luleå

Indikator 2050.1.6.14 Antal invånare
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Bredband i byar

Indikator 2050.1.6.15 Andel invånare som bor i byar och kan ansluta sig till bredband
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Blandning av olika bostadstyper

Indikator 2050.1.6.16 Andel småhus, bostadsrätter och hyresrätter
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Nybyggda bostäder

Indikator 2050.1.6.17 Antal nybyggda bostäder
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Skyddad skogsmark

Indikator 2050.1.6.18 Andel skyddad produktiv skogsmark
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Bor nära grönområde

Indikator 2050.1.6.19 Andel av befolkningen med grönområde inom 200 m från bostaden
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Resor med buss, cykel och till fots

Indikator 2050.1.6.20 Andel resor som görs med andra färdmedel än bil
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Korta resor med buss, cykel och till fots

Indikator 2050.1.6.21 Andel resor kortare än 4 km som görs med andra färdmedel än bil
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Miljöbilar

Indikator 2050.1.6.22 Andel personbilar, i trafik vid årskiftet, som är miljöbilar
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Resor med buss

Indikator 2050.1.6.23 Antal resor med kollektivtrafik per invånare
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Förnybara bränslen i busstrafiken

Indikator 2050.1.6.24 Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Övernattningar

Indikator 2050.1.6.25 Antalet övernattningar i kommunen
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbor i arbete

Indikator 2050.1.6.26 Antal personer i förvärvsarbete
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Företagsbranscher i Luleåregionen

Indikator 2050.1.6.27 Antal branscher i Luleåregionen
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Nystartade företag

Indikator 2050.1.6.28 Antal nystartade företag
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Egenföretagare

Indikator 2050.1.6.29 Antal företagare
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Näringslivets syn på företagsklimatet

Indikator 2050.1.6.30 Betyg i mätning av företagsklimat
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Exportföretag i Luleå

Indikator 2050.1.6.31 Antal exportföretag med huvudkontor här
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad
Delområde 2050.1.6

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma