Socialförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Socialförvaltningen ansvarar för.

Indikatorer

Barn och unga som inte kan bo hemma

Indikator 2050.1.7.1 Antal barn och unga placerade på annat plats än hemma
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Delområde 2050.1.7