Andel i arbete

Indikator ÖM.9.1

Andel förvärsarbetande inom åldrarna 20-64 år

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökat sedan 2005. Aandelen förvärvsarbetande kvinnor är 81 procent och 79,5 procent män. Andelen förvärvsarbetande kvinnor har ökat med 8 procentenheter mellan 2005 och 2017 medan andelen män under samma tid ökat med 6 procentenheter.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma