Antal invånare

Indikator ÖM.9.2

Antal invånare

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Befolkningen har ökat med 2 900 personer 2012-2018. Det bor 1 300 fler män än kvinnor i kommunen. Bland åldersklasserna har grupperna 25-29 år, 70-79 år och 85+ år ökat mest, med cirka 22 procent per grupp. Åldersklasserna 19-24 år och 40-49 år har minskat mest, cirka 9 procent sedan 2012.
Befolkningen har ökat sedan 2012 i både stadsdelarna (+5 procent) och på landsbygden(+7 procent).
De utrikes födda har ökat från 9 procent till 11 procent av den totala befolkningen sedan 2012.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma