Godkända i Svenska för invandrare

Indikator ÖM.9.7

Andel elever på SFI (Svenska för invandrare) som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Det är högre andel kvinnor än män som klarar minst två kurser på SFI. Andelen kvinnor minskade mellan 2017 och 2018. Andelen som klarat SFI totalt i Luleå ligger på samma nivå som för riket och sämre än socioekonomiskt liknande kommuner.
Trots att det är fler kvinnor än män i Luleå kommun som klarar SFI så är det färre kvinnor som går till arbete eller studier.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma