Utbildningsnivå

Indikator ÖM.9.9

Andel (25-64 år ) med eftergymnasial utbildning

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i Luleå kommun. Kvinnornas utbildningsnivå ökar mer än männens och de har också en högre andel (54 procent) jämfört med männens. I åldersgruppen 25-44 år har ungefär hälften eftergymnasial utbildning. Luleå kommun ligger i en grupp kommuner som har höga värden. Luleå har den högsta andelen i länet och en lägre andel jämfört med Umeå.

Luleå kommun har också en hög andel anställda i kommunen med eftergymnasial utbildning (drygt 50 procent), det är en högre andel än medelvärdet för alla kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma