Föräldrapenning av män

Indikator ÖM.2.5

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

Luleå

 31,7

2019

0

Riket

 30,0

2019

1

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Indikatorn har en positiv utveckling och Luleå kommun har bättre värde än genomsnittet för riket. Luleå kommun ligger i en grupp kommuner med höga värden. Vi har ett något sämre värde än Umeå och bättre än Sundsvall. Ändå är det långt kvar till att föräldrarna delar på dagarna. När det gäller dagar för vård av barn (tillfällig föräldrapenning) finns en svagt positiv utveckling och Luleå ligger på samma nivå som riket.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma