Föräldrapenning av män

Indikator ÖM.2.5

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2005

21,3

0

Luleå

2006

22,2

1

Luleå

2007

22,4

2

Luleå

2008

23,5

3

Luleå

2009

23,5

4

Luleå

2010

25,0

5

Luleå

2011

25,5

6

Luleå

2012

26,8

7

Luleå

2013

28,2

8

Luleå

2014

28,2

9

Luleå

2015

29,5

10

Luleå

2016

30,7

11

Luleå

2017

31,2

12

Luleå

2018

32,8

13

Luleå

2019

31,7

14

Riket

2005

19,5

15

Riket

2006

20,6

16

Riket

2007

20,8

17

Riket

2008

21,5

18

Riket

2009

22,3

19

Riket

2010

23,1

20

Riket

2011

23,7

21

Riket

2012

24,4

22

Riket

2013

24,8

23

Riket

2014

25,3

24

Riket

2015

26,2

25

Riket

2016

27,0

26

Riket

2017

27,9

27

Riket

2018

29,3

28

Riket

2019

30,0

29

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Indikatorn har en positiv utveckling och Luleå kommun har bättre värde än genomsnittet för riket. Luleå kommun ligger i en grupp kommuner med höga värden. Vi har ett något sämre värde än Umeå och bättre än Sundsvall. Ändå är det långt kvar till att föräldrarna delar på dagarna. När det gäller dagar för vård av barn (tillfällig föräldrapenning) finns en svagt positiv utveckling och Luleå ligger på samma nivå som riket.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma