Vuxna som saknar tillit till andra

Indikator ÖM.2.3

Fråga ur befolkningsundersökningen Hälsa på Lika villkor? ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”

Andel vuxna (16-84 år) med avsaknad av tillit till andra

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Sedan 2010 ökar andelen män och kvinnor som uppger att de saknar tillit till andra. 2018 är det en något högre andel män än kvinnor som inte anser sig lita på andra i allmänhet. Högsta andelen som inte anser sig lita på andra finns i åldersgruppen 16–29 år. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med kort utbildning i större utsträckning saknar tillit till andra jämfört med de med lång utbildning, det gäller både bland kvinnor och bland män. Luleås resultat liknar rikets.

Utökat urval i undersökningen har gjorts 2010, 2014 och 2018.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma