Grannskap

Övergripande mål till 2050 ÖM.6

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

Målet syftar till goda bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt en ökad tillgänglighet för alla.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Indikatorerna kopplade till bostäder har en positiv utveckling. Fortsatt fokus på trygghet, närhet och tillgänglighet behövs för att nå målet.

Indikatorer

Upplever trygghet i sitt bostadsområde

IndikatorÖM.6.1

Trygghetsindex

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 1,4 2019

Invånare som avstår från att gå ut

IndikatorÖM.6.2

Andel invånare (16-84 år) som ibland eller ofta avstår från att gå ut av rädsla

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2014
Senaste värdet: 23 %2018

Anmälda våldsbrott

IndikatorÖM.6.3

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2011
Senaste värdet: 944 st./100 000 inv2018

Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

IndikatorÖM.6.4

Andel vuxna (18-84 år) som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2012
Senaste värdet: 74 %2018

Mångfald

IndikatorÖM.6.5

Antal stadsdelar och samlande byar med minst 10 procent av invånarna som är utrikesfödda

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 8 stycken2018

Antal bostäder per invånare

IndikatorÖM.6.6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 524 st/1 000 inv.2018

Nybyggda bostäder

IndikatorÖM.6.7

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus (flerfamiljs- och småhus)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2010
Senaste värdet: 3,8 st/1 000 inv.2018

Planberedskap för nya bostäder

IndikatorÖM.6.8

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner per 1 000 invånare

Senaste värdet: 52 st/1 000 inv.2017

Tillgång till livsmedelsaffär

IndikatorÖM.6.9

Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig sedan 2009
Senaste värdet: 87 %2018

Närhet till förskola

IndikatorÖM.6.10

Andel barn (1-5 år) som bor inom 500 meter från förskola

Senaste värdet: 61 %2018

Närhet till skyddad natur

IndikatorÖM.6.11

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2100 meter2018

Fördelning boendeformer

IndikatorÖM.6.12

Andel småhus, bostadsrätter och hyresrätter

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Relaterade globala mål