Antal bostäder per invånare

Indikator ÖM.6.6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Antalet bostäder per 1000 invånare har ökat mellan åren 2013 och 2018 i Luleå kommun. Medan antalet i riket under samma tid är i stort sett oförändrat men på en lägre nivå än Luleå kommun.

År 2015 är det en plötslig dipp i diagrammet både för Luleå kommun och riket. Vilket beror på att det året har man inte tagit med specialbostäder i beräkningen, som man har gjort övriga år. Specialbostäder är äldreboenden, gruppbostäder och studentlägenheter.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben