Invånare som avstår från att gå ut

Indikator ÖM.6.2

Avser frågan i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor? ”Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?”

Andel invånare (16-84 år) som ibland eller ofta avstår från att gå ut av rädsla

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut pga. rädsla. Andelen kvinnor har ökat markant sedan 2014. Bland kvinnor är det högst andel i åldersgruppen 16–29 år som uppgett rädsla, 57 procent. Det finns ingen skillnad i resultat om kvinnor har kort eller lång utbildning. Jämfört med riket är det lägre andel både kvinnor och män i Luleå som avstått från att gå ut pga rädsla.
I samma undersökning är det väldigt få som har uppgett att de blivit utsatt för fysiskt våld eller hot om våld.

Frågan finns även med i trygghetsmätning där nästa görs i oktober 2019.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben