Närhet till förskola

Indikator ÖM.6.10

Andel barn (1-5 år) som bor inom 500 meter från förskola

Datakälla: Egen

Kommentar

Indikatorn är ny och det är svårt att göra en analys av vad värdena säger, mellan 2017 och 2018 har talet försämrats med 1 procentenhet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben