Närhet till skyddad natur

Indikator ÖM.6.11

Från och med 2018 ingår förutom naturreservat även biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark) i statistiken.

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Datakälla: SCB

Kommentar

Medelavståndet är svagt minskande under åren, men generellt har flertalet av de boende i kommunen fortfarande långt till skyddad natur. Det är framför allt det tätortsnära naturreservatet Ormberget-Hertsölandet som drar upp statistiken då det angränsar emot några större bostadsområden, såsom Hertsön, Kronan och Björkskatan. I stora delar av övriga stadsbygden är avstånden stora.
Förändringen av talet 2018 leder till en kraftigare minskning av medelavstånd eftersom biotopskyddsområden ofta är små områden som kan ligga långt från bostadsområdena.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben