Nybyggda bostäder

Indikator ÖM.6.7

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus (flerfamiljs- och småhus)

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Under 2018 startades ett stort antal nybyggnationer varav 387 lägenheter blev färdigställda. Det byggdes småhus på Hällbacken och Kronan samt en stor mängd frimärksbebyggelse i byarna närmast Centrum. Bostadsrätter byggdes i Centrum och på Kronan. Hyresrätter byggdes på Kallkällan och Malmudden. Studentlägenheter byggdes på Klintbacken och gruppboenden för äldre på Lulsundet.

År 2018 blev 74 småhus, 69 bostadsrätter, 123 hyresrätter och 121 specialbostäder (student- och gruppbostäder) klara för inflyttning.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation