Planberedskap för nya bostäder

Indikator ÖM.6.8

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner per 1 000 invånare

Datakälla: Kolada (Öppna jämförelser)

Kommentar

Luleå kommun har höga värden jämfört med medelvärdet för alla kommuner som är 22 bostäder per 1000 invånare som kan byggas med gällande detaljplaner. Även när man jämför med kommuner i samma storlek ligger Luleå kommun högt. Ännu finns inte värden för alla kommuner presenterade.

Ansvarig organisation