Tillgång till livsmedelsaffär

Indikator ÖM.6.9

Indikatorn visas dagligvarubutik som minst säljer förpackade livsmedel, även kiosker och bensinstationer kan vara med. Det finns tio stadsdelar och tre samlande byar i Luleå kommun.

Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik

Datakälla: Egen

Kommentar

Alla stadelar och samlade byar utom Kronan och Bergviken har någon typ av dagligvarubutik. Centrum, Örnäset, Gammelstad och Råneå är områden som har fler än en butik som säljer förpackade livsmedel.

Totala antalet livsmedelsbutiker har minskat kraftigt, från 78 stycken år 1999 till 33 stycken år 2016. Andelen butiker ökade 2017 på grund av förändrigar i indelningen av stadsdelar men minskat till 2018 i och med att ICA Källan i Bergviken brann ner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben