Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikator ÖM.6.4

Indikatorn visar svaret på frågan; "Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?".

Andel vuxna (18-84 år) som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Den tidigare negativa utvecklingen har vänt i den senaste mätningen. Luleå ligger fortfarande över genomsnittet för samtliga kommuner. Kvinnor är något mer positiva än män. Det är ingen skillnad mellan boende i tätort och på landsbygd.

En mer omfattande undersökning, trygghetsmätning 2016, visar att 91 procent av de tillfrågade rekommenderar sin stadsdel/by som en bra plats att bo på.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben