Arbetsmarknadsförvaltningen

Delmål ÖM.11.1

Indikatorer

Unga utan arbete

IndikatorÖM.11.1.1

Andel unga (17-24 år) som varken arbetar eller studerar (öppet arbetslösa)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 5,5 %2017

Godkända från Svenska för invandrare

IndikatorÖM.11.1.2

Andel elever på SFI (Svenska för invandrare) som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 43 %2018

Nyanlända som går till arbete eller studier

IndikatorÖM.11.1.3

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2015
Senaste värdet: 55 %2018