Barn- och utbildningsförvaltningen

Delmål ÖM.11.2

Indikatorer

Barn i förskola

IndikatorÖM.11.2.1

Andel barn, 1-5 år, inskrivna i förskolan

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 88 %2020

Unga som ofta är fysiskt aktiva

IndikatorÖM.11.2.2

Andel i årskurs 7 som rör på sig minst en timme så de blir andfådda, tre gånger eller mer per vecka

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Elever som deltar i kulturskola

IndikatorÖM.11.2.3

Elevplatser i musik- och kulturskola i förhållande till antalet invånare 7-15 år

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 18 %2018

Elever som kan söka till gymnasieskolan

IndikatorÖM.11.2.4

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 89,1 %2020

Elever som fullföljer gymnasieskolan

IndikatorÖM.11.2.5

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, folkbokförda i kommunen

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 76 %2020

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

IndikatorÖM.11.2.6

Inköpskostnaden för ekologiska livsmedel i förhållande till den totala inköpskostnaden för livsmedel

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 23 %2019