Barn- och utbildningsförvaltningen

Delmål ÖM.11.2

Indikatorer

Barn i förskola

IndikatorÖM.11.2.1

Andel barn (1-5 år) inskrivna i förskolan

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 89 %2019

Unga som ofta är fysiskt aktiva

IndikatorÖM.11.2.2

Andel som rör på sig minst en timme så de blir andfådda, tre gånger eller mer per vecka, åk 7

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig

Elever som deltar i kulturskola

IndikatorÖM.11.2.3

Andel elever (7-15 år) som deltar i kulturskola

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 18 %2018

Elever som kan söka till gymnasieskolan

IndikatorÖM.11.2.4

Andel elever åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2011
Senaste värdet: 88,4 %2019

Elever som fullföljer gymnasieskolan

IndikatorÖM.11.2.5

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 74 %2019

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

IndikatorÖM.11.2.6

Inköpskostnader för ekologiska livsmedel (KRAV, Demeter, EU ekologisk, MSC) jämförs med den totala inköpskostnaden för livsmedel.

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 23 %2019