Andel i arbete

Indikator ÖM.11.4.29

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, i november månad

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökat stadigt sedan 2009. Andelen förvärvsarbetande kvinnor är 81 procent och 80 procent för män.
Nivån är precis över genomsnittet för riket. Luleå kommun ligger i gruppen kommuner (50%) med mellanvärden, tillsammans med exempelvis Gävle, Sundsvall och Nyköping.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma