Andel i arbete

Indikator ÖM.11.4.29

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, i november månad

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökat stadigt sedan 2009 men både riket och Luleå uppvisar en något sjunkande andel förvärvsarbetande 2019. I Luleå är andelen 79,5% och i riket 79,3%. Andelen förvärvsarbetande kvinnor är 80,5 procent och andelen förvärvsarbetande män är 78,6 procent.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma