Ekologiskt odlad åkermark

Indikator ÖM.11.4.22

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Datakälla: Kolada (Jordbruksverket)

Kommentar

Talet har långsiktigt en svag positiv trend med ökande andelar. Luleå kommun ligger i nivå med riket. Den största andelen av jordbruksmarken används för foderproduktion.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma