Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient)

Indikator ÖM.11.4.44

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). Talet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Koefficienten bygger på sammanräknad förvärvsinkomst.

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Mätområde Datum Värde

Totalt

2012

0,38

0

Totalt

2013

0,38

1

Totalt

2014

0,38

2

Totalt

2015

0,38

3

Totalt

2016

0,37

4

Totalt

2017

0,38

5

Totalt

2018

0,37

6

Totalt

2019

0,37

7

Kvinnor

2012

0,36

8

Kvinnor

2013

0,36

9

Kvinnor

2014

0,36

10

Kvinnor

2015

0,35

11

Kvinnor

2016

0,35

12

Kvinnor

2017

0,35

13

Kvinnor

2018

0,35

14

Kvinnor

2019

0,35

15

Män

2012

0,39

16

Män

2013

0,39

17

Män

2014

0,39

18

Män

2015

0,39

19

Män

2016

0,39

20

Män

2017

0,39

21

Män

2018

0,38

22

Män

2019

0,38

23

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Den ekonomiska jämlikheten i Luleå mätt utifrån förvärvsinkomst har ökat sedan 2012 och trenden är svagt positiv. I Luleå är det mer jämlikt än i riket.
Kvinnor i Luleå har en större ekonomisk jämlikhet än män. Den ekonomiska jämlikheten bland män i riket har ökat tydligt men män i Luleå har inte haft samma positiva utveckling.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma