Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient)

Indikator ÖM.11.4.44

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). Talet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Koefficienten bygger på sammanräknad förvärvsinkomst.

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Den ekonomiska jämlikheten i Luleå mätt utifrån förvärvsinkomst har ökat sedan 2012 och trenden är svagt positiv. I Luleå är det mer jämlikt än i riket.
Kvinnor i Luleå har en större ekonomisk jämlikhet än män. Den ekonomiska jämlikheten bland män i riket har ökat tydligt men män i Luleå har inte haft samma positiva utveckling.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma