Mångfald

Indikator ÖM.11.4.14

Antal stadsdelar och samlande byar med minst 10 procent av invånarna som är utrikesfödda

Datakälla: SCB, kommunen

Kommentar

Totalt finns det 10 stadsdelar och tre samlande byar i Luleå kommun.
Sedan 2016 har det skett en ökning och nu är det två tredjedelar av dessa som har en ökad mångfald bland invånarna. Det är generellt en högre andel utrikesfödda i stadsdelarna jämfört med de samlande byarna. Totalt i Luleå kommun varierar andel utrikesfödda i stadsdelar och samlande byar mellan 3,5 procent och 20,5 procent.
Örnäset, Porsön och Hertsön har flest utrikesfödda invånare med drygt 1 100 personer i respektive område.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma