Medellivslängd

Indikator ÖM.11.4.53

Medellivslängd som den beräknade livslängden vid födseln

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Kvinnor lever längre än män. För kvinnor ökade medellivslängden fram till 2013 då den högsta noteringen med 84,1 noterades. Därefter har det varierat något för att 2019 vara 84 år i förväntad medellivslängd och nu även något lägre än i riket som har 84,2 år och socioekonomiskt liknande kommuner.
Medellivslängden bland män har ökat varje år sedan 2013 för att 2019 har det högsta värdet med 80,6 år i förväntad medellivslängd. Motsvarande för riket är 80,8 år och männen i Luleå förväntas leva kortare även jämfört med män i socioekonomiskt liknande kommuner.
Utveckling över tid har varit mer positiv för män än för kvinnor i Luleå kommun.
Det finns en socioekonomisk skillnad där både kvinnor och män beräknas leva ca sex år längre om de har lång utbildning jämfört med om de har kort utbildning (beräkning gjord vid 30 års ålder).
Sammanfattningsvis kan man sedan 2013 två olika trender: Män har en positiv utveckling medan kvinnor har en negativ eller i stort sett oförändrad medellivslängd.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma