Närhet till skyddad natur

Indikator ÖM.11.4.17

Från och med 2018 ingår förutom naturreservat även biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark) i statistiken.

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Datakälla: SCB

Kommentar

Medelavståndet är svagt minskande under åren, men generellt har flertalet av de boende i kommunen fortfarande långt till skyddad natur. Det är framför allt det tätortsnära naturreservatet Ormberget-Hertsölandet som drar upp statistiken då det angränsar emot några större bostadsområden, såsom Hertsön, Kronan och Björkskatan. I stora delar av övriga stadsbygden är avstånden stora.
Förändringen av talets innehåll 2018 ger en bild av en kraftig minskning av medelavstånd men innebär dock ingen reell förbättring. Biotopskyddsområden är ofta små och otillgängliga.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma