Nettoinpendling för arbete

Indikator ÖM.11.4.28

Antal inpendlare (personer som förvärvsarbetar i kommunen och bor i en annan kommun) minus antal utpendlare dividerat med antal förvärvsarbetare som bor i kommunen (nattbefolkning).

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärvsarbetare

Datakälla: Kolada

Kommentar

Nettoinpendlingen har sedan 2005 legat i stort sett på samma nivå dvs 12-13%. Luleå har en positiv nettoinpendling och övriga kommuner i Luleåregionen har en negativ. Luleås värden liknar kommuner som Östersund och Södertälje. Andelen män som pendlar är högre än andelen kvinnor.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma