Skyddad mark på öarna

Indikator ÖM.11.4.35

Indikatorn avser naturreservat och biotopskydd.

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Datakälla: Egen

Kommentar

Utvecklingen är långsamt ökande och svagt positiv. Under 2017 bildades kommunens första marina naturreservat, Kallfjärden.
Luleå kommun har ett kommunfullmäktigebeslut att skapa fem nya kommunala naturreservat senast 2020, detta mål har inte nåtts.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma